Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Pytam o to co ważne w życiu każdego z nas i szukam odpowiedzi w oparciu o naukę.
W swoich poszukiwaniach wykorzystuję filozofię, psychologię, ekonomię, socjologię czy antropologię. Blog: EKONOMIASZCZESCIA.PL

Epizod 24. Uwiązani przedmiotami. Już nie?

April 29, 2021

Mieć mniej, doświadczyć więcej. Powstaje świat konsumpcji, w którym możemy posiąść wiele nie posiadając nic. Korzystanie bez posiadania zmienia rynki, kulturę a przede wszystkim nasze postrzeganie samych siebie.